Wybór oferty dotyczącej Aktywnej Tablicy

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Szkoła Podstawowa

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Majdanie Wielkim

Majdan Wielki 143

22-440 Krasnobród

NIP 922 24 18 408, REGON 001134435

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim pragnie poinformować o wyborze oferenta do zapytania ofertowego
z dnia 30.07.2018r. na
dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Dokonano wyboru oferty firmy:

PHU Technika System Krzysztof Brodowski Siedziba 20 – 270 Lublin Rataja 63
woj. lubelskie, pow.
M. Lublin, e-mail: technika.system.lublin@gmail.com

Uzasadnienie wyboru:

Ofertę wybrano zgodnie z zapytaniem ofertowym rozesłanym do sześciu wybranych oferentów.

Oferta spełniała warunki formalne, nie podlegała odrzuceniu i otrzymała maksymalną ilość punktów.

 

Możesz również polubić…