Szkolny konkurs recytatorski w języku angielskim

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
W JĘZYKU ANGIELSKIM

„My favourite English poem”

Cele konkursu:

 1. Pogłębianie wiedzy o literaturze anglojęzycznej.
 2. Doskonalenie umiejętności recytatorskich.
 3. Zainteresowanie uczniów poezją obcojęzyczną.
 4. Zachęcenie uczniów do prezentacji swoich umiejętności recytatorskich przed publicznością.
 5. Promocja i pomoc dzieciom utalentowanym językowo i artystycznie.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów z klas IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 2. Konkurs odbędzie się 4 czerwca 2021 r.
 3. Uczniowie samodzielnie wybierają utwór.
 4. Każdy uczeń przygotowuje prezentację jednego nauczonego na pamięć wiersza w języku angielskim.
 5. Uczestnicy konkursu recytują przed komisją wybrany przez siebie utwór.
 6. Podczas prezentacji dozwolone jest wykorzystanie środków artystycznych takich jak: mimika, gesty, ruch, strój czy inne rekwizyty.
 7. Prezentowany wiersz powinien być dostosowany do wieku uczestnika konkursu.
 8. Czas prezentacji nie może przekroczyć 3 minut.

Kryteria oceny:

Przy ocenie pod uwagę brane będą następujące aspekty:

 1. Dobór repertuaru (0-3 punktów)
 2. Stopień opanowania tekstu (0-3 punktów)
 3. Interpretacja, wrażenia artystyczne (0-5 punktów)
 4. Wymowa (0-5 punktów)

Nagrody:

 1. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 2. Wyniku konkursu będą umieszczone na stronie www.spmajdan.krasnobrod.pl
 3. Udział w konkursie traktowany jest jako praca dodatkowa na ocenę celującą z języka angielskiego.

Organizator konkursu:
Joanna Kwiatkowska

Możesz również polubić…