Święto Patrona 2023

30 maja 2023 roku odbyło się ostatnie Święto Patrona Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim. Uroczystość rozpoczęła się akademią poświęconą Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, następnie ks. Prałat Eugeniusz Derdziuk odprawił Mszę Świętą w intencji uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników szkoły. Po Mszy Świętej nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru szkoły Burmistrzowi Krasnobrodu panu Kazimierzowi Misztalowi.

Jesteśmy zaszczyceni, że Kardynał Stefan Wyszyński mógł być naszym patronem przez 22 lata.

Drodzy uczniowie oraz absolwenci jak nauczał Prymas: „Szybujcie wysoko ku przyszłości Ojczyzny i Kościoła”.

J. Kwiatkowska

Możesz również polubić…