Realizacja Ministerialnego Programu „Laboratoria Przyszłości” w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim

Nasza szkoła wzięła udział w programie Laboratoria Przyszłości którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

W ramach Programu szkoła w 2021r. otrzymały od państwa wsparcie finansowe w kwocie 30 000 zł na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci.

Zakupione pomoce są na bieżąco wykorzystywane na lekcjach, zajęciach dodatkowych i w innych okolicznościach. 

Możesz również polubić…