Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim AKTUALNOŚCI

Harmonogram rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Harmonogram rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Msza święta odbędzie się 1.09.2020 r. w kaplicy p.w. św. Brata Alberta w Majdanie Wielkim o godz. 8.30; w drodze do i z kaplicy oraz podczas mszy świętej młodsze dzieci pozostają pod opieką rodziców....

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Rozdanie świadectw, dyplomów oraz nagród odbędzie się 26.06.2020 r. (piątek): oddział przedszkolny i klasy I-III o godzinie 8.30, klasy IV-VIII o godzinie 9.00. Wychowawcy będą wydawać świadectwa w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa....

Konsultacje indywidualne  dla uczniów klas I- VIII  Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim

Konsultacje indywidualne dla uczniów klas I- VIII Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim

Od dnia 25 maja 2020 r. uczniowie klasy VIII mają zapewnioną możliwość konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej. Od 01.06.2020r konsultacje...

Procedury i zasady bezpieczeństwa dotyczące konsultacji dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Procedury i zasady bezpieczeństwa dotyczące konsultacji dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Organizacja konsultacji 1. Konsultacje dla uczniów odbywają się indywidualnie lub w grupach według ustalonego harmonogramu. 2. Odwołanie udziału w konsultacjach należy zgłosić wychowawcy klasy odpowiednio wcześniej. 3. W grupie może przebywać do 12 uczniów....

Szkolny konkurs “Droga do świętości Kardynała Stefana Wyszyńskiego”

Szkolny konkurs “Droga do świętości Kardynała Stefana Wyszyńskiego”

Zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w szkolnym konkursie. Regulamin znajduje się poniżej.

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego w Krasnobrodzie

Drodzy Ósmoklasiści, Wszystkich zainteresowanych zachęcamy, by swoją edukacyjną przygodę zechcieli kontynuować w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół w Krasnobrodzie. W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych  na rok szkolny 2020/2021 Liceum Ogólnokształcące...

Zmiana czcionki
Wysoki kontrast