Międzynarodowy Dzień Wolontariaru

3 XII uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną i wysłuchali odpowiedzi na pytania:

Co to jest wolntariat?

Kim jest wolontariusz?

Jak zostać wolontariuszem?

Jakie instytucje zajmują się wolontariatem?

Międzynarodowy Dzień Wolontariatu był także obchodzony w naszej szkole jako Dzień życzliwości. Uczniowie w klasach przeprowadzili losowanie i ich zadaniem było czynić dobro i miłe gesty w ciągu dnia dla osoby, którą wylosowali. Dzieci miały wspaniałe pomysły i drobne upominki, gesty uprzejmości i życzliwości. To przecież tak niewiele a zmienia tak dużo w naszej codziennej rzeczywiści.

Przy okazji Dnia Wolontariatu ogłaszmy zbiórkę artykułów higienicznych dla podopiecznych Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach oraz zbiórkę karmy dla bezdomnych zwierząt w schronisku w Zamościu.

Możesz również polubić…