Kadra pedagogiczna

DYREKTOR SZKOŁY – MAŁGORZATA KAWAŁEK

edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, oligofrenopedagogika,
pedagog szkolny, biblioteka

Joanna Kwiatkowskaspołeczny zastępca dyrektora szkoły
wychowawca klasy II
edukacja wczesnoszkolna
język angielski
Krystyna Szozdawychowawca kl. I
edukacja wczesnoszkolna
Mariola Czekirda wychowawca kl. III
edukacja wczesnoszkolna
Elżbieta Dec wychowawca oddziału przedszkolnego
wychowanie przedszkolne
Beata Palonkawychowawca świetlicy szkolnej
edukacja informatyczna
Beata Brykzajęcia rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne
Zdzisława Fusreligia
biblioteka
Anna Zdybel-Grzesztalogopeda