Kadra pedagogiczna

DYREKTOR SZKOŁY – MAŁGORZATA KAWAŁEK

edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, oligofrenopedagogika,
pedagog szkolny, biblioteka

Joanna Kwiatkowskaspołeczny zastępca dyrektora szkoły
wychowawca klasy I
edukacja wczesnoszkolna
język angielski
Krystyna Szozdawychowawca kl. II
edukacja wczesnoszkolna
Mariola Czekirda wychowawca kl. III
edukacja wczesnoszkolna
Elżbieta Dec wychowawca oddziału przedszkolnego
wychowanie przedszkolne
Beata Palonkawychowawca świetlicy szkolnej
edukacja informatyczna
Beata Brykzajęcia rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne
Zdzisława Fusreligia
biblioteka