„INTEGRACJA WSI” W MAJDANIE WIELKIM

fundacja

fio

Mieszkańcy Majdanu Wielkiego od 12 września 2014r. realizują projekt pt. „Integracja wsi”, którego celem jest zagospodarowanie przez około 100 mieszkańców części placu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie Wielkim poprzez stworzenie paleniska z ławkami oraz zintegrowanie społeczności lokalnej do końca października 2014r.

W wyniku realizacji projektu mieszkańcy Majdanu Wielkiego będą mieli miejsce, w którym będą odbywały się imprezy kulturalno-społeczne, integracyjne, sportowe z poczęstunkiem.

 

Miejscowość stanie się atrakcyjniejsze nie tylko da mieszkańców, ale także dla turystów. Rodziny z dziećmi będą mogli w sposób ciekawy i aktywny spędzić czas wolny na świeżym powietrzu. Oczywiście to wszystko wpłynie na poprawę kondycji fizycznej dzieci i młodzieży.

Projekt daje szansę mieszkańcom Majdanu Wielkiego na alternatywne spędzanie czasu wolnego w sposób ciekawy i atrakcyjny, doznając pozytywnych emocji płynących z kontaktu z naturą, z kontaktu z kulturą fizyczną oraz sztuką lokalnego twórcy.

Wszystko to jest możliwe bez alkoholu i innych środków odurzających. Mieszkańcy będą mieli możliwość tworzyć ze sobą interakcje, integrować się ze sobą wokół ambitnych i wspólnych celów.

Osobowości prawnej grupie nieformalnej udzieliła Ochotnicza Straż Pożarna w Majdanie Wielkim. Mieszkańcom Majdanu Wielkiego udało się pozyskać kwotę 5000 zł w ramach Projektu „Lubelskie Lokalnie – Mikrodotacje FIO”.

Realizacja projektu w ogóle nie byłaby możliwa bez podpisania umowy – ze strony mieszkańców Majdanu Wielkiego umowę podpisali – członkowie Zarządu Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie Wielkim:

 1. Pan Wiesław Najda – Wiceprezes Zarządu
 2. Pan Ryszard Wawrzyniec Gontarz – Skarbnik

oraz członkowie grupy nieformalnej „WSPÓLNOTA”:

 1. Pani Justyna Buczak
 2. Pan Wiesław Jan Nizio
 3. Pan Krzysztof Jan Cisek

Działania w ramach projektu to:

 1. Oczyszczenie terenu, na którym ma powstać palenisko – z dzikiego wysypiska, wycinka niepotrzebnych krzewów, wyrównanie terenu
 2. Wymurowanie z kamienia józefowskiego okrągłego paleniska z ławkami
 3. Zamontowanie nad paleniskiem podwieszanego rusztu
 4. Zbudowanie 2 zadaszeń pokrytych blachą, składających się ze stołu i 2 ławek
 5. Piknik rodzinnym z zajęciami sportowo- rekreacyjnymi i wystawą sztuki religijnej i świeckiej prowadzoną przez Pana Mieczysława Portka – 19 października 2014r.

  Zapraszamy wszystkich mieszkańców do zaangażowania się w prace w ramach projektu.

  Uczestnikami i odbiorcami projektu będą mieszkańcy wsi Majdan Wielki, ok. 100 osób, którzy, zaangażują się w przygotowanie terenu pod palenisko, w tym członkowie OSP ok. 20 osób. Uczestnikami projektu będą też dzieci i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej ok. 40, którzy przygotują imienne zaproszenia i plakaty

  Uczestnicy pikniku – około 200 osób, mieszkańcy Majdanu Wielkiego – kobiety, mężczyźni, dzieci i młodzież oraz osoby z innych miejscowości oraz zaproszeni goście (ok. 30 osób) – osoby pełniące ważne funkcje na terenie gminy.

   

  W realizację projektu bardzo chętnie zaangażowali się partnerzy:

 1. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim
 2. Gmina Krasnobród
 3. Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides w Lublinie
 4. Krasnobrodzki Dom Kultury
 5. Kościół filialny pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Majdanie Wielkim

świeckiej prowadzoną przez Pana Mieczysława Portka – 19 października 2014r.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do zaangażowania się w prace w ramach projektu.

Uczestnikami i odbiorcami projektu będą mieszkańcy wsi Majdan Wielki, ok. 100 osób, którzy, zaangażują się w przygotowanie terenu pod palenisko, w tym członkowie OSP ok. 20 osób. Uczestnikami projektu będą też dzieci i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej ok. 40, którzy przygotują imienne zaproszenia i plakaty

Uczestnicy pikniku – około 200 osób, mieszkańcy Majdanu Wielkiego – kobiety, mężczyźni, dzieci i młodzież oraz osoby z innych miejscowości oraz zaproszeni goście (ok. 30 osób) – osoby pełniące ważne funkcje na terenie gminy.

W realizację projektu bardzo chętnie zaangażowali się partnerzy:

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich za pośrednictwem Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.

Opracowała: Ewa Birska-Furman

stopka

Możesz również polubić…