Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego w Krasnobrodzie

Drodzy Ósmoklasiści,

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy, by swoją edukacyjną przygodę zechcieli kontynuować w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół w Krasnobrodzie.

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych  na rok szkolny 2020/2021 Liceum Ogólnokształcące dokonuje naboru do klas pierwszych z następującymi rozszerzeniami:

Przedmioty rozszerzone

  • j. angielski
  • matematyka

oraz do wyboru:

(najwyżej 1 z poniższych przedmiotów dla kandydatów do klasy I liceum na podbudowie szkoły podstawowej)

historia
wos
biologia
chemia
fizyka
geografia

Językiem wiodącym jest język angielski, drugi język obcy do wyboru:

  • j. niemiecki
  • j. rosyjski

Po więcej informacji zajrzyj na zskrasnobrod.pl

Może Ci się również spodoba