Bicie Rekordu w Pierwszej Pomocy 2019r.

Nasz szkoła już pod kilku lat tj. od momentu przeszkolenia nauczycieli przez instruktorów Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, nieprzerwanie prowadzi wśród uczniów Program Edukacyjny Ratujemy i Uczymy Ratować. Otrzymaliśmy od Fundacji fantomy, podręczniki, filmy i apteczki. Pomoce te służą uczniom do nabywania nawyków związanych z pierwszą pomocą.
Fundacja WOŚP organizuje bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą liczbę osób. W tym roku wydarzenie odbywało się także w naszej szkole 16.10.2019r. od godzi. 12:00 do 12:30 z okazji Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca. Do udziału w biciu rekordu przystąpili: uczniowie klas 0-VIII, nauczyciele i higienistka szkolna.
Wszystkim osobom zaangażowanym w tą akcję koordynator pani Mariola Czekirda składa gorące podziękowanie.

Może Ci się również spodoba