Próbny alarm ewakuacyjny

SAM 2766Dnia 21 kwietnia w naszej szkole odbył się próbny alarm ewakuacyjny. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Dokładnie o godzinie 12 po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami zachowując wytyczne zawarte w dokumencie szkolnym „Procedury ewakuacji” przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktów zbiórki, którymi są boisko szkolne oraz plac przed szkołą. W punktach zbiórki nauczyciele złożyli meldunek prowadzącemu ewakuację,  gdzie okazało się, że wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę.
W akcji brali udział: Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej z Zamościa.
Po przeprowadzonej kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji przekazana została Dyrektorowi szkoły, który odwołał alarm i uczniowie wrócili na lekcje.
Próbna ewakuacja została zgłoszona do Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu 2 tygodnie wcześniej.
Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez paniki.

Może Ci się również spodoba