Wspieramy Hospicjum Santa Galla

       Uczniowie naszej szkoły w I semestrze roku szkolnego 2015/2016 w ramach akcji charytatywnej zbierali nakrętki, które dnia 01.04.2016 roku zawieźli do hospicjum „Santa Galla” w Łabuniach, a środki uzyskane z ich sprzedaży będą przeznaczone na potrzeby hospicjum.
SAM 1355

Może Ci się również spodoba