Biegi Przełajowe

BIEGI PRZEŁAJOWE

O PUCHAR SZKOŁY

W MAJDANIE WIELKIM

 

Organizator:

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim.

 

Cele zawodów:

– kształtowanie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu

– rozwijanie sprawności fizycznej

– integracja uczniów z różnych środowisk

– kształtowanie kulturalnego zachowania się zgodnie z zasadą „ fair play” w czasie        zawodów.

Miejsce zawodów:

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim, tel. 084- 660- 71-68.

Termin zawodów :  X 2017r. – godz.10.00

Kategorie biegowe:

KL. IV DZ.   –   400 m

KL. IV CHŁ. –   600 m

KL. V DZ.     –   600 m

KL. V CHŁ. –   800 m

KL. VI DZ. –     800 m

KL. VI CHŁ –   1000 m

REGULAMIN ZAWODÓW:

  1. W każdej kategorii startuje tylko 2 zawodników z każdej szkoły (reprezentacja jednej szkoły liczy 12 zawodników).
  2. Opiekę medyczną sprawuje lekarz i pielęgniarka.
  3. Po zakończeniu zawodów przewidziany jest gorący posiłek, nagrody i dyplomy.
  4. Uczniowie za zajęcie miejsca I, II i III otrzymują medale i dyplomy.
  5. Puchar zdobędzie szkoła, której zawodnicy zdobędą najwięcej punktów w poszczególnych kategoriach.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy:

Dyrektor szkoły, nauczyciele i rodzice.

Może Ci się również spodoba