^Do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

eTwinning

logo eTw

Nasza szkoła jest otwarta na współpracę międzynarodową, czego dowodem jest realizacja już po raz kolejny projektu w ramach programu eTwinning : “Pen Friends- MAJDAN WIELKI AND CAPPADOCIA”, “Przyjaciele korespondencyjni - MAJDAN WIELKI I CAPPADOCIA".

 

W wirtualnym środowisku edukacyjnym uczniowie uczą się poznawać siebie nawzajem, dzielą się informacjami i doświadczeniami z uczniami z Turcji, a także uczą się komunikować w języku angielskim. Jednocześnie zdobywają większe umiejętności w zakresie technologii ICT.

Projekt trwa od października 2014 r. do czerwca 2015 r. Biorą w nim udział chętni uczniowie z klas V-VI uczęszczający do "Klubu eTwinning". Koordynatorem projektu jest p. J. Kwiatkowska.

Nasz udział w programie eTwinning jest przykładem najlepszej praktyki, inspiruje do realizacji programów nauczania i programów wychowawczych w ciekawy i nowatorski sposób, przyczynia się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

 

Label

Copyright 2013  Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim