^Do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Regulamin konkursu "Józef Piłsudski w oczach dziecka"

W ramach obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim
serdecznie zaprasza uczniów klas I-III szkół podstawowych

do udziału

w Konkursie Plastycznym


pt. „Józef Piłsudski w oczach dziecka”

REGULAMIN KONKURSU

 1. Cele konkursu:

- uczczenie obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę,

- kształtowanie postawy patriotyzmu i świadomości narodowej,

- rozbudzanie u dzieci zainteresowania postacią Marszałka Józefa Piłsudskiego,

- prezentowanie i popularyzowanie twórczości plastycznej dzieci.

 1. Organizator: Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Majdanie Wielkim.

 1. Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych klas I-III z terenu Gminy Krasnobród.
 2. Tematem konkursu jest postać Józefa Piłsudskiego. Należy wykonać pracę odnoszącą się do hasła: „Józef Piłsudski w oczach dziecka”.
 3. Format pracy: A4.
 4. Technika: dowolna (farby, kredki, wydzieranka, wycinanka).
 5. Jury oceniać będzie oryginalność, technikę, estetykę, samodzielność wykonania.
 6. Wykonane prace należy przesłać do 29 października 2018r. na adres:

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Majdan Wielki 143,
22-440 Krasnobród.

 1. Na odwrocie każdej pracy należy podać dane autora (imię, nazwisko, klasa, szkoła).
 2. Z każdej szkoły można przesłać 6 prac.
 3. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się

w dniu 31 października 2018 r.

 1. Do pracy konkursowej należy dołączyć zgodę podpisaną przez rodzica/ prawnego opiekuna (zał. Nr 1).

 

 

 

 

Copyright 2013  Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim