^Do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Gminny Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy

Cele konkursu:

 • propagowanie wśród młodzieży zasad udzielania pierwszej pomocy
 • propagowanie właściwej postawy wobec zagrożenia zdrowia i życia
 • poszerzenie wiedzy o zasadach zachowania się w stanach zagrożenia życia i zdrowia
 • kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy
 • stworzenie uczniom możliwości do sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Organizator:

 • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim
 • Opiekunowie SK PCK

Data i miejsce:

Konkurs odbędzie się w 9 czerwca 2017r. o godz 9.00 w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim

Program konkursu:

8.45 – zgłoszenie się drużyn

9.00 – rozpoczęcie konkursu

10.00 – podsumowanie konkursu i uroczyste wręczenie nagród

Regulamin konkursu:

 1. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas IV- VI szkoły podstawowej.
 2. W konkursie biorą udział 2-osobowe zespoły reprezentujące daną szkołę.
 3. Warunkiem udziału jest zgłoszenie zespołu w wyznaczonym terminie.
 4. Suma uzyskanych punktów za test wiedzy zostanie dodana do ilości punktów uzyskanych w części praktycznej.
 5. O ostatecznej kolejności zajętych miejsc decyduje suma punktów zdobytych w obu etapach. Nad przebiegiem konkursu czuwa komisja w składzie: pielęgniarka oraz opiekunowie SK PCK.

Tematyka konkursu:

 • złamania
 • krwotoki
 • omdlenia
 • odmrożenia
 • oparzenia
 • utonięcia
 • ukąszenia
 • porażenia prądem, piorunem, słoneczne
 • zatrucia chemiczne
 • zadławienia
 • wypadki szkolne
 • udzielanie pomocy osobie poszkodowanej, nieprzytomnej oddychającej i osobie u której brak tętna
 • wykonanie resuscytacji krążeniowo – oddechowej na fantomie
 • rozmaitości (często spotykane choroby wśród uczniów w szkole)
 • apteczka pierwszej pomocy

 Nagrody:

za zajęcie I, II, III miejsca - dyplomy i nagrody rzeczowe

Zgłoszenia

do 8 czerwca 2016r. na adres Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim

Patronat medialny:

Gazeta Krasnobrodzka

Materiały pomocnicze:

www.spmajdan.krasnobrod.pl

http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/zdrowie/index.html

http://www.pck.org.pl

www.gis.gov.pl

 Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika konkursu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie niezbędnym do należytego przeprowadzenia konkursu przez szkołę i jego promocji.

Copyright 2013  Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim